Den förtida dialogen är avslutad. Har du frågor om vårt arbete med översiktsplanen är du välkommen att besöka vår webbplats eller kontakta vår kundtjänst.

För mer information om översiktsplanen, se Leksands översiktsplan

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens kundtjänst